Pietní akt ve Velké Polomi

29.4.2014 at 15:43

U pomníku dvou sovětských letců ve Velké Polomi se 20. dubna 2014 uskutečnil každoroční pietní akt, který zahajuje sérii oslav osvobození Ostravy. Aktu se účastnili nejen místní občané Ostravy a Velké polomi, ale i zástupci měst, organizací a svazů. Mezi hosty byli mimo jiných i 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje JUDr. Josef Babka (KSČM), poslanec Evropského parlamentu RSDr. Vojtěch Mynář (ČSSD) a jako již tradičně zástupce Generálního konzulátu Ruské federace se sídlem v Brně – atašé konzulátu pan Anton Petrakov.  V kulturním programu se představil Martin Foral s houslovou skladbou a místní oddíl „Stezka“ s krátkým pásmem k osvobození naší vlasti.

Aktu se tradičně účastnila i jednota ČsOL Ostrava 1, která zajistila i čestnou salvu.

Fotogalerie níže. Foto (c) Jan Gara, předseda Klubu českého pohraničí, o.s. Ostrava