Členské příspěvky

Členské příspěvky se můžou zaplatit v průběhu roku členům výboru jednoty, hlavně však na valné hromadě jednoty konané vždy jednou ročně.